Přednášky z konference Trojmezí CZ-SK-PL (2022)

doc. Jiří Beneš

Dominic McDermott

Přednášky z konference v Pardubicích (2021)

Benjamin Berger

Richard Harvey

Evangelizace židů - Hanz Scholz

Jeden nový člověk - Adam Dylous

Richard Harvey

Mesiánské židovské hnutí - panelová diskuze

Danz Scholz - Teologie náhrady

Význam židovských svátků - Josef Byrtus