Konference TJCII

Tým TJCII uspořádal v České republice dosud dvě mezinárodní konference:
Pardubice (2021) a Trojmezí CZ-SK-PL (2022), níže naleznete záznamy přednášek i fotografie.

Konference TJCII na Trojmezí CZ-SK-PL 2022

Vztah židů a křesťanů v listu Římanům - Jiří Beneš

Uzdravování národů - Dominic McDermott

Kornélius: brána k národům, brána k Izareli - Josef Byrtus

Co získáváme, když odkrýváme význam Izraele - Adam Dylus

Konference TJCII v Pardubicích 2021

Boží království - Benjamin Berger

Ježíš: ztělesnění Izraele - Richard Harvey

Evangelizace židů - Hans Scholz

Jeden nový člověk - Adam Dylus

Mesiánské židovství v moderní době - Richard Harvey

Mesiánské židovství na Ukrajině - rabín Igor

Teologie náhrady - Hans Scholz

Význam židovských svátků - Josef Byrtus