Naše aktivity

Modlitba

Modlitba je základem všech našich aktivit. Pravidelně se modlíme zejména za smíření mezi židy a národy, vizi TJCII, naše členy/ky a všechny naše aktivity.

Připojte se k mezinárodní modlitební iniciativě Světla pro Mesiáše/Lights for the Messiah, prvnímu projektu z dílny TJCII CZ.

Připojte se k jednoměsíčním online setkáním členů a členek TJCII CZ a SK. První půlhodina je vždy věnována aktualitám a slovu povzbuzení, následuje půlhodina modliteb za jednotlivé úmysly.

Setkávání

Pořádáme otevřená setkání o vizi TJCII na mezinárodní, národní i lokální úrovni. Jsou určena všem, které zajímá téma smíření mezi židy a křesťany v duchu vzájemného respektu.

Dosud jsme uspořádali dvě mezinárodní TJCII konference: Pardubice 2021 a Trojmezí CZ-SK-PL 2022. O následující konferenci vás budeme včas informovat.

Páteční večery v židovských domovech patří vítání Šabatu - dne odpočinku. Je to zároveň čas setkávání nejen s blízkými. Buďte našimi hosty.

Aktivity

Nabízíme workshopy na biblická témata, během kterých je díky hebrejštině možné odhalit hlubší významy a souvislosti. Níže naleznete seznam k výběru.

Chceme přinášet téma smíření mezi židy a národy na relevantní kulturní a náboženské akce. Pořádáte takovou akci a máte zájem? Kontaktujte nás!

Můžeme pomoci na cestě ke smíření. Zažili jste jako židé ukřivdění ze strany většinové společnosti či křesťanů / nesete trauma Šoa (nebo hlubší historie) a jste otevřeni prosbě o odpuštění? Není vám lhostejná křivda, kterou přímo či pasivitou způsobili vaši předkové, souvěrci či váš národ židům a chcete požádat o odpuštění? Ozvěte se nám!

Workshopy z cyklu Branami hebrejských slov:

 • Láska - jak hebrejské slovo láska pomáhá rozšířit její prožívání
 • Člověk, chléb života a pesach - o stvoření člověka, životodárném chlebu a smyslu utrpení
 • Oheň v člověku - o Božím ohni v nás
 • Rodina - hlubší význam vztahů muž - žena, otec - matka, syn - dcera
 • Žehnání - význam požehnání a naše role v něm
 • Josef Egyptský - předobraz příběhu Mesiáše
 • Mesiáš přichází - jak lépe porozumět době, do které přichází Mesiáš
 • Otčenáš - prohloubení modlitby Otčenáš díky hebrejskému znění
 • Milníky na duchovní cestě - o stupních na duchovní cestě člověka
 • Nové jméno - jak souvisí duchovní plodnost s darem nového jména
 • Cesta do země Moria - o třech stupních duchovního života
 • Eliášův vůz - pozvání na cestu do nebes v Eliášově voze
 • Prorokyně Anna - žena zahrnutá Boží láskou
 • Maria - duchovní poselství neobyčejné ženy
 • Milosrdenství a soud - Boží milosrdenství, zákon a Mesiášova oběť
 • Ukřižovaný miláček - o uzdravující moci Mesiášových ran
 • Ježíš a Nikodém - o třech duchovních zákonech
 • Setkání v Betlémě - o chlebu života a tajemství Eucharistie
 • Druhé povolání - potřebujeme být znovupovoláni, tak jako učedníci
 • Cesta k sobě - po Abrahámových stopách do vlastního nitra