Světla pro Mesiáše

Modlitební iniciativa SVĚTLA PRO MESIÁŠ sjednocuje obsahově, časově i prostorově modlitební úsilí mnoha jednotlivců i jejich zápal pro Mesiáše, Církev, vyvolený národ i hnutí TJCII. 
 

1. PŘIMLOUVÁME SE ZA

- za židovský národ, aby rozpoznali Ješuu jako svého Mesiáše 
- za sjednocení všech křesťanů
- za smíření mezi křesťany a židovským národem a eliminaci antisemitismu
- za jednotu křesťanů a mesiánských židů a uskutečnění Druhého Jeruzalémského koncilu
- za hnutí TJCII a jeho příznivce

2. KAŽDÝ PÁTEK SE SPOLEČNĚ MODLÍME

- po západu slunce, v čase, kdy začíná sobota (sobotní vigilie) a obvykle se zapalují sváteční svíce 

Takto zvolený čas je mimořádně vhodný z mnoha důvodů. 

- Izrael a mnozí křesťané se právě v tomto čase obvykle modlí a zapalují sváteční/šabatové svíce. Vytvářejí tak silnou, i když neviditelnou jednotu srdcí uctívajících Hospodina.

- Počínající sobota spojuje čas pátečního dne Ježíšovy vykupitelské smrti na kříži s radostnou nadějí vzkříšení nedělního rána. Je spojnicí pokoje mezi vykoupením a vzkříšením. Časem, ve kterém se sváteční dny židů i křesťanů setkávají a doplňují v bratrské jednotě těch, kteří tato tajemství plněji chápou a slaví. 

(Jsme si vědomi toho, že v prostoru Země dochází k časovému posunu. I tento posun na jednotlivých místech modliteb však vnímáme ryze pozitivně - totiž jako rozprostření modlitby v čase.)

3. MÍSTEM MODLITEB

- nám zůstane obvyklý prostor našich domovů, kde se denně modlíme, či jiných obvyklých míst, kde žijeme a pobýváme nejčastěji 

Prostorové rozptýlení modlitebníků chápeme jako výhodu. Modlitebníci jsou jako sůl či kvas z Ježíšova podobenství, kteří musí být rozptýleni, aby prosolili a prokvasili prostor našich zemí a posléze i prostor celé Země. Našim klíčovým poutem v modlitbě bude vědomí bratrské jednoty srdcí v prostoru Země.


FORMA MODLITBY

- symbolické zapálení světel svící.
- modlitba probíhá dle vlastního vnímání toho, jak nás u jednotlivých proseb vede Duch svatý

K požehnání lze nezávazně využít dole uvedená SLOVA POŽEHNÁNÍ SVĚTEL, která vycházejí ze starých židovských žehnacích modliteb a Ježíšových slov o světle)

MODLITBA  POŽEHNÁNÍ SVĚTEL

Česky:„Požehnaný jsi Hospodine, Bože náš, králi celého vesmíru, jež jsi nás posvětil slovy Ježíše/Ješuy: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (Jan 8, 12)

Hebrejsky: ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם
אשר קדשנו בדברי ישוע
אָנֹכִי אוֹר הָעוֹלָם
הַהֹלֵךְ אַחֲרַי לֹא יֵלֵךְ בַּחֹשֶׁךְ
כִּי־לוֹ אוֹר הַחַיִּים

Fonetický přepis: BARUCH ATA ADONAJ ELOHEJNU MELECH HAOLAM AŠER KIDŠANU BEDIVREJ JEŠUA: ANOCHI OR HAOLAM HAHOLECH ACHARAJ LO JELECH BACHOŠECH KI LO OR HACHAJIM

Světla pro Mesiáše - modlitební mapa

Prosíme proto všechny modlitebníky, kteří se rozhodli pravidelně modlit a zapojit do modlitební iniciativy SVĚTLA PRO MESIÁŠE, aby nahlásili místo a zemi, kde se modlí s jednoduchým upřesněním (za rodinu stačí jedno hlášení), například: Bukovec u Jablunkova, 2 osoby, Česká republika. Svá oznámení posílejte prosím na mailovou adresu: josefbyrtus@seznam.cz

Kontakt na TJCII v ČR

Josef Byrtus, josefbyrtus@seznam.cz